Thai Cycling Association

 
 
ข่าวสารต่างๆของสมาคม
 
 
เว็บบอร์ดข่าวสารทั่วไปสองล้อร่วมกับกรมราชองครักษ์ และเทศบาลเบตง
ผู้เขียน : สวัสดิ์ เอิบโชคชัย   หัวข้อ : สองล้อร่วมกับกรมราชองครักษ์ และเทศบาลเบตงอ่าน 2709 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
สวัสดิ์ เอิบโชคชัย
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 14 มิถุนายน 2554
รูปไอคอน
หัวข้อ : สองล้อร่วมกับกรมราชองครักษ์ และเทศบาลเบตง
10/6/2559 8:42:00
 

 

สองล้อร่วมกับกรมราชองครักษ์ และเทศบาลเบตง จัดปั่นจักรยานบอกรักพ่อ บอกรักแม่ของแผ่นดินที่เบตง 23 ก.ค.59

 

     สองล้อร่วมกับกรมราชองครักษ์ และเทศบาลเบตง จัดปั่นจักรยานบอกรักพ่อ บอกรักแม่ของแผ่นดินที่เบตง 23 ก.ค.59
    เนื่องในปี 2559 นับว่าเป็นปีมหามงคลของประเทศในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 พรรษา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติ พระองค์ท่าน   ในวาระแห่งปีมหามงคลนี้ กรมราชองครักษ์จึงได้ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และเทศบาลเมืองเบตงจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติปั่นจักรยาน บอกรักพ่อ บอกรักแม่ของแผ่นดินที่เบตง ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 14.30 น.
    พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์/ ประธานคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม  และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ให้ปรากฏแก่ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ ประการที่สาม เพื่อเป็นโอกาสที่น่าปิติยินดียิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นอเนกอนันต์ ประการที่สี่เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณที่พระองค์ท่านได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกรของพระองค์ พ้นจากความทุกข์ยาก และเดือดร้อนบนพื้นฐานของความพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยผ่านทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการ และประการสุดท้าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปั่นจักรยานรวมพลังแสดงออกถึงความรักความสามัคคีด้วยความจงรักภักดี ของคนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลักๆ 9 กิจกรรม ประกอบด้วย ขบวนพาเหรดเทิดพระเกียรติ, การถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ, มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับครอบครัวดีเด่น, การประกวดแต่งคำกลอน, มอบจักรยานให้เยาวชนและอุปกรณ์กีฬา, มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อ.เบตง, ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ, การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานเสือหมอบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการจัดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพใช้เส้นทางรอบเมืองเบตง ระยะทางประมาณ 5 – 6 กม. จะผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเบตงมีการแจกของที่ระลึก เป็นเสื้อบอกรักพ่อ บอกรักแม่ที่เบตง มีเหรียญที่ระลึกสัญลักษณ์ตราฉลองครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 7 รอบ พระราชินี มีเข็มกลัดใบประกาศมอบพร้อมรางวัลผู้ที่มีอายุสูงสุด ชาย- หญิง อายุต่ำสุด ชาย- หญิง  มอบให้ คาดว่าจะมีผู้มาร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพประมาณ 3,000 คน ผู้ที่จะร่วมปั่นติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ 1.สมาคมกีฬาจักรยานฯ โทร.02 – 7193340 – 2 โทรสาร.02 – 7193343  2.เทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา โทร.088 – 788 – 0685,098 – 765 – 8234, 084 – 8588185 3.ศูนย์การท่องเที่ยว อ.เบตง จ.ยะลา ติดต่อคุณบัณฑิต โทร.081 - 4789079 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    นอกจากนั้นมีการจัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นทั่วไปชาย และรุ่นทั่วไปหญิง พร้อมเงินรางวัลแต่ละรุ่นแข่งขันอื่นๆ  อีก รวม 7 รุ่น โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 500,000 กว่าบาท ให้เงินรางวัลในแต่ละรุ่นถึงอันดับที่ 20 ส่วนเสือหมอบมีชิงชัยทั้งหมด 3 รุ่น แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้ ประเภทเสือภูเขา รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 16 ปีขึ้นไป), รุ่นอายุ 30 – 39 ปีชาย,  รุ่นอายุ 40 – 49 ปีชาย, รุ่นอายุ 50 – 59 ปีชาย, รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย, รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปีชาย, รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 16 ปีขึ้นไป)  ประเภทเสือหมอบ รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 16 ปีขึ้นไป), รุ่นอายุ 30 -39 ปีชาย, รุ่นอายุ 40 – 49 ปีชาย เส้นทางการแข่งขันเริ่มสตาร์ท ณ ศาลาประชาคม อ.เบตง จ.ยะลา ผ่านจุดชมวิวทะเลหมอก – อ.เบตง – ถนนมหามงคล (ทางหลวงชนบทหมายเลข 5039) รวมระยะทางรอบละ 12.5 กม. ในแต่ละรุ่นแข่งขัน รวมระยะทางดังนี้ ประเภทเสือภูเขา รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 16 ปีขึ้นไป) แข่งขัน 4 รอบ ระยะทาง 52.5 กม., รุ่นอายุ  30 – 39 ปีชาย, แข่งขัน 3 รอบ ระยะทาง 40 กม.,รุ่นอายุ 40 – 49 ปีชาย แข่งขัน 3 รอบ ระยะทาง 40 กม. ,  รุ่นอายุ 50 – 59  ปีชาย แข่งขัน 3 รอบ ระยะทาง 40 กม., รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย แข่งขัน 2 รอบ ระยะทาง 27.5 กม., รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปีชาย แข่งขัน 2 รอบ ระยะทาง 27.5 กม.,รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 16 ปีขึ้นไป) แข่งขัน 2 รอบ ระยะทาง 27.5 กม.  ประเภทเสือหมอบ รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 16 ปีขึ้นไป) แข่งขัน 4 รอบ ระยะทาง 52.5 กม., รุ่นอายุ 30 -39 ปีชาย แข่งขัน 3 รอบ ระยะทาง 40 กม.,รุ่นอายุ 40 – 49 ปีชาย แข่งขัน 3 รอบ ระยะทาง 40 กม.
    สำหรับผู้สมัครร่วมแข่งขันจะได้รับเสื้อแข่งขัน, เข็มกลัดที่ระลึก, เหรียญที่ระลึก, หมวกที่ระลึก, ใบประกาศ มีอาหารเลี้ยงก่อนแข่งขัน และหลังแข่งขันมีของรางวัลจับสลากเป็นสร้อยคอทองคำ 10 เส้น  เงินรายได้จากค่าสมัครทูลเกล้าฯ ถวายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งสมัครแข่งขันได้ที่อีเมลล์ www.thaicycling.or.th, www.facebook.com/taca1959  และ www.betongcity.go.th ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมจักรยานฯ โทร 02719 3340 – 2 โทรสาร. 02-719 3343 และเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา โทร.088 – 788 – 0685,098 – 765 – 8234, 084 – 8588185 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 สำหรับผู้ที่มีความต้องการติดต่อที่พัก และสถานที่กางเต้นท์ ติดต่อที่ศูนย์การท่องเที่ยว คุณบัณฑิต โทร.081 - 4789079

   
 
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/taca1959 หรือ คลิ๊กที่นี่


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  


 
 
 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
MENU
      ข้อมูลสมาคม
      แผนยุทธศาสตร์
      คณะกรรมการบริหาร
      กิจกรรมการแข่งขัน
      จักรยานเพื่อสุขภาพ
      ดาวน์โหลดใบสมัคร
      สาระน่ารู้
      ข่าวสาร
      ติดต่อสมาคม
 
   
กกท.    |    โอลิมปิคไทย    |    สสส.    |    Thaimtb    |    Cyclingnews    |    UCI    |    TAT    |    Cyclingfans